woorden-medeleven-overlijden
Surigifts.com 
Home


Woorden van medeleven bij een overlijdens geval


Wij betuigen ons medeleven bij het heengaan van wie U dierbaar was,
bedenk dat ze nu de tijd en de rust gevonden heeft om jullie,
over de grens van de dood heen te vergoeden voor alle zorgen,
die ze in een vorig leven van haar man en iedereen mocht ontvangen.
Veel sterkte toegewenst

Als verdriet en pijn ondraaglijk zijn,
schieten woorden van troost tekort.
Weet dan, dat de opgebouwde liefde die je samen deelden,
van enorme waarde zal blijken te zijn.
Een bron waar je steeds moed en vreugde kan uit putten.
Ook al doet dat nu véél pijn weet dan dat het gevoel van "veraf"
toch héél dichtbij zal zijn en blijven

De laatste dagen van het einde
dan wordt de grote wereld klein
is plotseling alles onbeduidend
tot het laatste beetje pijn
Wat wij zo belangrijk vinden
verliest zijn glans, verliest zijn zin
maar achter die gesloten ogen
glanst een heel groot begin

De leegte zonder jou
is met geen pen te beschrijven
De leegte zonder jou
zal altijd bij ons blijven
Maar veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart

Dank je wel
Dank je wel, geleende schouder
Dat ik even leunen mocht,
Dat ik even klein mocht wezen,
Dat een hand de mijne zocht.

Dank je wel, troost zonder woorden,
Voor het simpele stille zijn,
Voor het trachten mee te dragen
Van dezelfde zielenpijn.

Dank je wel, geleende oren,
Open voor mijn jammerklacht,
Open voor mijn diepste wanhoop,
Luisterend, die halve nacht.

Dank je wel, dat toen ik woedend vroeg:
“Heb ik dit nou verdiend?”
Jij alleen mijn haren streelde.
Dank je wel, je bent een vriend