vertaling_nederlandse_spreekwoorden

 

 

 

 

  • Vertaling Nederlandse spreekwoorden naar Engels

 

Een spreekwoord is een korte, krachtige uitspraak die een waarheid of wijsheid bevat waarbij in tegenstelling tot een gezegde  steeds dezelfde tekst gebruikt wordt.

Sommige spreekwoorden zijn letterlijk vertaald in het Engels, andere spreekwoorden hebben wel dezelfde betekenis maar met andere woorden. Onderstaand een overzicht van Nederlandse spreekwoorden waarvan bij de vertaling in het Engels er andere woorden zijn gebruikt

Alle begin is moeilijk. The first step is the hardest.
Beter een half ei dan een lege dop. Half a loaf is better than none.
Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. A bird in the hand is worth two in the bush.
Beter voorkomen dan genezen. A stitch in time saves nine.
Bezint eer gij begint. Look before you leap.
De laatste druppel doet de emmer overlopen. The last straw breaks the camel's back.
De stoute schoenen aantrekken. Pluck up courage
De puntjes op de i zetten. Cross your t's and dot your i's.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Forewarned is fore armed.
Een ongeluk komt zelden alleen. It never rains, it pours.
Eerlijkheid duurt het langst. Honesty is the best policy.
Eigen haard is goud waard. A man's home is his castle.
Eind goed, al goed. All's well that ends well.
Gedane zaken nemen geen keer. It is no use crying over spilt milk.
Geduld is een schone zaak. Patience is a virtue.
Geef hem een vinger en hij neemt de hele hand. Give him an inch and he'll take a yard.
Geen woorden maar daden. Actions speak louder than words.
Het regent pijpenstelen It's raining cats and dogs.
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. The bird is known by his note, a man by his word.
Je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Don't count your chickens before they are hatched.
Je moet geen oude koeien uit de sloot halen. Let bygones be bygones.
Je moet het ijzer smeden als het heet is. Strike while the iron is still hot.
Je moet niet op één paard wedden. Don't put your eggs all in one basket.
Kleine potjes hebben grote oren. Little pitchers have big ears.
Soort zoekt soort. Birds of a feather flock together.
Twee vliegen in één klap slaan. Kill two birds with one stone.
Van een kale kip kan men niet plukken. You can't squeeze blood out of water.
Vroeg begonnen, veel gewonnen. The early bird catches the worm.
Wie a zegt, moet ook b zeggen. In for a penny, in for a pound.
Wie zaait, zal oogsten. As you make your bed, so must you lie in it.
Zoals de waard is, vertrouwd hij zijn gasten. Every man's censure is first moulded in his own nature.