rouwgedichten
Surigifts.com 
Home


Rouwgedichten over overlijding

Er zijn vragen gesteld in 't leven
waar de antwoorden zo moeilijk op zijn
Ze hoeven nu niet meer te worden gegeven
voorbij is 't zoeken, gestopt is de pijn
Je gebeden zijn verhoord
Hij kwam je halen, in ons leef je voort

Als je moet afgeven wat je het meest liefhebt
dan is er geen gisteren, geen vandaag
en geen morgen meer,
dan is er geen tijd meer,
dan is er alleen heimwee.


Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt
zo hebben wij de laatste jaren
stap voor stap
afscheid van je moeten nemen
wat blijft zijn onze herinneringen


Ik lig hier bedaard
stijf opgebaard
temidden van 't verdriet

plukte de dag
met goed gedrag
maar lof verdien ik niet

deed braaf mijn plicht
was doelgericht
en ging niet over lijken

bleef steeds achtbaar
beet geen pilaar
laakte valse praktijken

was nimmer laks
betaalde taks
schonk geld aan goede doelen

was nooit machtsgeil
en zocht geen heil
bij politieke smoelen

stal peer noch kluis
was niet onkuis
en deed geen overspel

wat moet ik geloven
mag ik naar boven
of dalen naar de hel?