pinksteren
Surigifts.com 
Home


Gedichten over Pinksteren

De Pinksteren, hier en daar
Op weg naar de zomer
is het lentegevoel aanwezig,
de poorten wijd open.
De vogels van eenzaamheid
hebben eindelijk gezongen.
De trillingen van de harten
en de vrolijkheid aanwezig
in een sfeer van rust en stilte.

Gebed op de Pinksterdag
Geest van de Heer, geef ons weer zicht
op 't woord dat Petrus tot ons richt,
opdat we niet in Jezus' naam
de weg der minste weerstand gaan.

Blijf voor Uw kerk realiteit
ook dan, als Gij haar niet bevrijdt
en de omweg van Uw geduld
verleidt tot rebellie en schuld.

Gij kent ons strijdbaar christenhart,
dat levenslang Uw leiding tart.
Heer van de Geest, doe ons voortaan
Uw lange weg met geestdrift gaan
onder de tongen van Uw vuur
getuigend van Uw grote uur.
Frank Daen

Het Pinksterfeest
Het pinksterfeest, het pinksterfeest,
Hij kwam met vuur en vlam.
Neer daalde de Heilige Geest,
als een windvlaag die kwam.

Het pinksterfeest, het pinksterfeest,
men mocht nu verder gaan.
De boodschap te verkondigen,
het mocht uit Jezus' naam.

En een ieder mocht het horen,
van wat Hij heeft gedaan,
Gods zoon die was uitverkoren,
heeft wonderen gedaan.

En de boodschap gaat nu verder,
de hele wereld rond.
't verhaal van de Goede Herder,
die ieder schaap weer vond.

Het verhaal van de Verlossing,
dat hij stierf aan het kruis.
De vreugde van de opstanding,
Zijn terugkeer weer naar Huis.

Maar ook over zijn terugkeer,
het uur nog ongewis.
Dan daalt Hij op de aarde neer,
waar dan weer vrede is.
DaniŽlle Buurman