overlijdings-gedichten
Surigifts.com 
Home


Overlijdings Gedichten

Tot morgen  broertje
O, wat doet het pijn
ons broertje kwijt te zijn
Onze bleke handen hangen
wuiverend aan beschreide wangen

Vaarwel, broertje, op je reis
naar's hemels Paradijs
Wij zullen voor je speelgoed zorgen
tot je weerkeert, morgen?

nooit meer, o nooit meer
die woordjes van weleer
wat doet het hier pijn
Ddiederickje, je kwijt te zijn

wij buigen, Heer, biddend stil
het hoofd voor Uwe Groete Wil
Wil dan voor ons kindje zorgen
tot wij ook eenmaal komen, morgen?

 


Als een bloem zo is het leven
't begin is teer en klein
De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn
Sommige bloemen blijven lang
weer anderen blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort
dat is 't geheim van het leven

Als je in je levensstrijd
warmte om je hebt verspreid
Als je iemand die daar treurt
hebt getroost en opgebeurd
Als je hielp waar je dat kon
aan wat licht en aan wat zon
Als je een goed voorbeeld geeft
heb je niet voor niets geleefd

Verstomd is nu je stem
en stilte zal er zijn
Geen plaats meer tussen ons
maar ook geen zorg en pijn
Jij maakte deel uit van het geheel
uniek en vol herkenbaarheid
De schakel is verbroken
de lege plaats een feit
Verdriet vermengd met dankbaarheid
want... jij hoorde er zo bij