gedicht-pasen
Surigifts.com 
Home


Gedicht over Pasen


Het is weer Pasen.
De steen is weg,
het graf is leeg.
Hij die leeft is niet
meer onder de doden.
Zo is het Paasmorgen geworden.
De duisternis heeft
plaats gemaakt voor het Licht.
We vieren dat nu de dood is overwonnen,
er weer hoop op een
nieuwe toekomst is gegeven.
Klaas van Eijbergen

Paasfeest
Wat betekent het Paasfeest nog voor U?
Is het nog steeds een groot feest,
of denkt u meer aan het hier en het nu
en is het niet meer zoals het is geweest ?

Vroeger ging een ieder naar de kerk,
om het blijde Paasfeest te beleven,
het onbegrijpelijke wonder van Gods werk.
Dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven.

Het is nog precies zo, vandaag de dag,
we mogen feestvieren en blijde zingen,
waarin het lied niet zwijgen kan of mag
over die wonderlijke grote dingen.

Jezus, die onze Heiland wil zijn,
heeft voor ons de dood overwonnen,
voor een ieder groot en klein.
Een geheel nieuw leven is begonnen.

Om ons te redden is Hij opgestaan.
Voor deze wereld heeft Hij geleden
en heeft de lijdenstijd doorstaan.
Hij heeft voor ons de strijd gestreden

Hallelua, lof zij de Heer,
Die eeuwig leeft.
Zijn naam zij al de eer.
Hij die ons het leven geeft.

Nu hebben wij niets te vrezen,
Jezus leeft en wij met Hem.
Hij is uit het graf verrezen.
Luister dan naar Zijn stem.

Laten wij zoals het altijd is geweest,
de opstanding van Jezus blijven gedenken.
van harte, vrolijk en blij van geest
en Hem ons vertrouwen schenken.
Fedde Nicola