dankbetuiging
Surigifts.com 
Home


Korte en krachtige dankbetuigingen


Te weten hoe hij gewaardeerd werd tijdens zijn leven, hoe geliefd hij was, te voelen al deze vriendschap, is voor ons een grote steun en troost. Heel, heel hartelijk dank.

Omringd door familie, vrienden en kennissen hebben wij dankbaar afscheid genomen van
[naam]
Uw oprecht medeleven was een grote troost voor ons in deze dagen.

Helaas is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden van
[naam]
Daarom willen wij op deze wijze laten weten dat de volle kerk, de bloemen en de kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn.

Jammer genoeg is het onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden van
[naam]
Wij zullen het bedrijf op dezelfde voet als ons vader dat heeft gedaan proberen voort te zetten zoals iedereen dat gewend is. Dat was ook zijn grote wens.

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor de blijken van belangstelling, medeleven en gebed, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze
[naam]

Voor uw blijk van belangstelling en medeleven, ondervonden na het heengaan van
[naam]
betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank.

Mogen wij langs deze weg familie, vrienden en kennissen onze oprechte dank betuigen voor het medeleven en de belangstelling ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van

[naam]

Daar het ons niet mogelijk is allen persoonlijk te bedanken voor de vele en hartelijke blijken van medeleven en belangstelling ondervonden na het overlijden van
[naam]
betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank