bruiloft_teksten
Surigifts.com 
Home


Bruiloft teksten en gedichten voor de bruidspaar met God als onderwerp

Wij hopen dat jullie liefde voor elkaar
voor eeuwig in elkaar verstrengeld zal blijven
Wat de mens niet scheidt
blijft God verbinden

Dat de liefde altijd mag blijven bestaan.
Jullie gezond en wel verder mogen gaan.
Tot in lengte van vele gelukkige jaren.
Dat God, jullie voor elkaar zal bewaren.

Jullie huwelijksboot gaat straks in zee;
Dan gaan de zorgen groeien;
Maar God Zelf vaart immers mee!
Gij moogt, vertrouwend en tevree,
In vreugd en zorgen laten bloeien
Uw liefde!

Hém kun je altijd vertrouwen
Hij geeft je de fundering
waarop je je huwelijk kunt bouwen
En hoe jullie leven ook zal verlopen
de weg naar God blijft altijd open

Wat de mens niet scheidt
blijft God verbinden

Voor twee gelukkige mensen
onze hartelijke wensen
wij hopen dat deze stralende dag
in liefde en voorspoed verder gaan mag

Jullie zijn nu getrouwd.
En aan elkaar toevertrouwd.
Het huwelijksleven gaat nu echt beginnen.
Dat de liefde het altijd mag overwinnen.

Jullie beloofden elkaar vanmorgen trouw.
Vandaag ...(datum) is het jullie grote dag
Die je heel blij en gelukkig vieren mag.

Na jaren samenwonen

Gaan we onze liefde met een huwelijk bekronen
wij zijn samen een heel mooi paar
wij passen als gegoten bij elkaar

Veel geluk
in de huwelijksboot….
zet de zeilen bij
en hou het roer recht.
Gefeliciteerd, bruidspaar!

Jullie zijn als bloemen
in het boeket van leven
en schitteren ieder op zijn plek
De plek die jullie gegeven is
om liefde te ontvangen ten te geven